W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polski Ziemniak serdecznie zapraszam na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie IHAR – PIB przy ul. Szaniawskiego 15 w Jadwisinie.