Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz. Razem możemy więcej.

Po zaakceptowaniu członkostwa zostanie przesłana do Państwa mailowa informacja.

  Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

  Wysyłając powyższe zgłoszenie akceptuję możliwość przetwarzania danych przez Stowarzyszenie Polski Ziemniak wyłącznie dla celów Stowarzyszenia.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U . 2002 r., Nr 101, poz. 926 oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U . 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

  DANE DO DOBROWOLNEGO PRZELEWU:

  BZ WBK  97 1090 2590 0000 0001 3078 9074
  Stowarzyszenie Polski Ziemniak
  z siedzibą w Jadwisinie
  ul. Szaniawskiego 15
  05-140 Serock