Ziemniak-Polski-2020-nr-3

Artykuł przedstawia prawdziwe oblicze odmian regionalnych ziemniaka. Pragnę tym artykułem ostrzec wszystkich producentów ziemniaka by z rozsądnością podeszli do oferowanych w nasiennictwie już w tym roku odmian regionalnych ziemniaka”. Pragnę także zwrócić uwagę hodowcom nowych odmian ziemniaka, że nieuczciwa konkurencja nasienna zniszczyć może ich osiągnięcia ostatnich lat” –

Wojciech Nowacki