Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polski Ziemniak serdecznie zapraszam na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie IHAR przy ul. Szaniawskiego 15 w Jadwisinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków
  3. Sprawdzenie quorum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
  6. Podsumowanie działań Stowarzyszenia w 2016 roku
  7. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2017
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

 

W przypadku braku wymaganego quorum II-gi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak ustala się na godzinę 12:00 dnia 30 marca 2017 roku.

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków  Stowarzyszenia Polski Ziemniak poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej na adres biuro@polskiziemniak.pl.