Wykaz odmian ziemniaka z Krajowego Rejestru wyróżniających się odpornością na niektóre choroby
Wymagania agrotechniczne odmian wpisanych do Krajowego Rejestru

Cechy Odmiany jadalne Odmiany skrobiowe
Potencjał plonotwórczy:
wysoki Altesse, Ametyst, Bellarosa, Bila, Carerra, Denar, Folva, Gustaw, Gwiazda, Jelly, Justa, Lord, Michalina, Miłek, Orchestra, Owacja, Stasia, Syrena, Tajfun, Vineta, Viviana, Zagłoba, Zenia Bzura, Glada, Jasia, Jubilat, Kuba, Kuras, Pasat,  Pasja Pomorska, Pokusa, Rumpel, Skawa
Wymagania wodne:
średnie Aruba, Bogatka, Bryza, Cyprian, Ditta, Gracja, Irys, Jurek, Latona, Malaga, Oberon* Cedron, Glada, Ikar, Pasat, Pasja, Pomorska
średnie/duże Bila, Cekin, Denar, Fresco, Gawin, Irga, Miłek, Owacja, Santé, Satina Jasia, Jubilat, Kuba, Rumpel
duże Rosalind Skawa
Wymagania glebowe:
średnie Bila, Bryza, Cekin, Fianna, Gracja, Impala, Innovator, Irys, Lord, Rosalind, Syrena, Vineta Bzura, Glada, Harpun, Hinga, Jasia, Pasat, Pasja Pomorska, Rudawa, Skawa
średnie/duże Asterix, Denar, Fresco, Irga, Krasa, Latona, Santé, Satina Cedron, Ikar, Rumpel
Wymagania nawozowe (N):
małe Asterix, Bila, Ditta, Ewelina, Fianna, Ignacy*, Impala, Jelly, Latona, Miłek, Owacja, Rosalind, Satina, Stasia, Gandawa, Glada, Harpun, Ikar, Jasia, Kuras, Pasat, Pokusa, Rudawa, Rumpel
średnie Almera, Altesse, Ametyst, Arielle, Aruba, Augusta, Bellarosa, Bryza, Denar, Etiuda, Finezja, Fresco, Gawin, Gracja, Gustaw, Ingrid, Jurata, Jurek*, Justa, Krasa, Lady Claire, Michalina, Oberon*, Syrena, Tajfun, Victoria, Vineta, Vivianna, Zenia, Zagłoba Bzura, Hinga, Inwestor, Jubilat*, Kuba, Skawa
duże Berber, Cekin, Cyprian, Etola, Gwiazda, Irga, Irys, Lord, Oman Boryna*, Cedron, Kaszub*, Pasja Pomorska
Źródło: Charakterstyka krajowego rejestru ziemniaka, Wydanie XVIII, 2015, IHAR—PIB, Oddział Jadwisin; Stypa i Chotkowski 2012;
(Lista odmian wpisanych do KR na podstawie www.coboru.pl — stan na dzień 01.03.2016 r.)
* badania w toku

Wykaz odmian ziemniaka z Krajowego Rejestru wyróżniających się odpornością na niektóre choroby.

 

Odporność na choroby Odmiany jadalne Odmiany skrobiowe
Wirus Y (9) Ametyst, Bogatka, Etiuda, Gustaw, Finezja, Jurek, Magnolia, Malaga, Oberon, Owacja, Sagitta, Santé, Zenia Bzura, Danuta, Hinga, Kuba, Kuras, Jasia, Pasat, Rudawa, Rumpel, Skawa, Widawa, Zuzanna
Wirus L Amora, Bryza (7), Denar (7), Ditta (7), Ewelina (7), Fianna (7), Finezja (7), Gawin (7), Gustaw (7), Ignacy (7), Impala (6), Irga (8), Krasa (6), Latona (6), Malaga (7), Mazur (7), Otolia (7), Owacja (7), Lord (7), Rosalind (6), Santé (6), Satina (7), Stasia (7), Tajfun (7), Vineta (8) Boryna (7), Cedron, Gandawa, Harpun (7), Jasia (7), Kaszub (7), Kuba, Pasja Pomorska (7), Rudawa, Rumpel, Skawa (7)
Zaraza ziemniaka:
rośliny Ametyst (6), Aruba (4), Bryza (4), Cecile (5), Cekin (4), Etola (4), Eurostar (4), Fianna (5), Finezja (4,5), Gustaw (5), Jelly (5), Jurata (4), Jurek (4,5), Laskara (4,5), Magnolia (4,5), Mazur (4,5), Mondeo (4), Otolia (4,5), Owacja (4), Sagitta (4), Santé (4), Stasia (4), Syrena (5), Tajfun (5), Zagłoba (5), Zenia (4) Boryna (5,5), Bzura (8), Cedron (3), Danuta (5), Gandawa (6,5), Glada, (5), Harpun (4), Hinga (7), Ikar (5,5), Inwestor (7), Jasia (6), Jubilat (5), Kaszub (5), Kuba (5), Kuras (8), Mieszko (6), Pasat (5), Pasja Pomorska (5), Pokusa (4), Rudawa (6), Rumpel (5), Skawa (6), Szyper (5), Widawa (6)
bulwy Aruba (4,5), Asterix (5), Augusta (4,5), Bila (4), Bogatka (4), Bryza (5), Denar (4), Ditta (5), Etiuda (5), Etola (4), Fianna (5), Finezja (5), Folva (5), Gwiazda (4), Ignacy (4), Impala (4), Innovator (4), Irga (4), Jurek (5), Justa (4), Krasa (4), Lady Claire (4), Latona (4,5), Lord (4), Magnolia (4), Malaga (4), Michalina (4), Miłek (4), Oberon (5), Rosalind (4,5), Santé (5), Stasia (5), Vineta (4), Zenia (5) Bzura (4), Cedron (4), Gandawa (5), Glada (5), Harpun (4), Hinga (4,5), Ikar (4), Jasia (4), Kuba (4), Pasat (4,5), Pasja Pomorska (5), Rudawa (6,5), Rumpel (5), Skawa (4,5)
Parch zwykły Asterix (6,5), Bila (7), Cekin (6,5), Courage (6,5), Dali (6,5), Ditta (6,5), Ewelina (7), Finezja (6,5), Folva (6,5), Gustaw (6,5),  Impala (6,5), Jelly (6,5), Laskara (6,5), Owacja (6,5), Satina (6,5), Victoria (6,5) Boryna (5,5*), Bzura (5), Cedron (6), Gandawa (5), Glada, (6), Harpun (6), Hinga (6,5), Ikar (7), Inwestor (6), Jasia (5), Kaszub (5,5*), Kuba (6), Kuras (6), Pasat (5), Pasja Pomorska (6), Pokusa (5), Rudawa (5), Rumpel (5,5), Skawa (5,5), Szyper (5,5*), Zuzanna (7)
Źródło: Charakterstyka krajowego rejestru ziemniaka, Wydanie XVIII, 2015, IHAR—PIB, Oddział Jadwisin.
(Lista odmian wpisanych do KR na podstawie www.coboru.pl — stan na dzień 01.03.2016 r.)
Skala 9-stopniowa: odporność najwyższa (9), odporność najniższa (1).
Przydatność odmian do produkcji na wczesny zbiór oraz w systemie ekologicznym i integrowanej produkcji

Przydatność do produkcji Odmiany
na wczesny zbiór Altesse, Arielle, Augusta, Bellarosa, Berber, Bila, Cyprian, Denar, Etola, Ewelina, Gracja, Gwiazda, Ignacy, Impala, Ingrid, Irys, Justa, Krasa, Lady Claire, Lord, Michalina, Miłek, Oman, Rosalind, Vineta, Viviana
w systemie ekologicznym Bila*, Bzura*, Denar***, Finezja*, Gracja*, Gwiazda*, Ignacy**, Jurata**, Lord**, Malaga**, Michalina**, Oberon**, Owacja*, Tajfun*, Vineta*
w systemie integrowanej produkcji Almera, Altesse, Ametyst, Amora, Annabelle, Arielle, Aruba, Asterix, Augusta, Bellarosa, Berber, Bila, Bogatka, Bohun, Bryza, Carrera, Cecile, Cekin, Courage, Cyprian, Dali, Denar, Ditta, Etiuda, Etola, Eurostar, Ewelina, Finezja, Fianna, Fresco, Folva, Gawin, Gracja, Gustaw, Gwiazda, Honorata, Ignacy, Impala, Impresja, Ingrid, Innovator, Irga, Irys, Jelly, Jurata, Justa, Krasa, Lady Claire, Laskara, Latona, Lavinia, Lord, Magnolia, Malaga, Mazur, Mondeo, Michalina, Miłek, Oberon, Oman, Orchestra, Otolia, Owacja, Riviera, Roslind, Sagitta, Santé, Satina, Stasia, Syrena, Tajfun, Victoria, Vineta, Viviana, VR808, Zenia, Zagłoba
Źródło: Charakterstyka krajowego rejestru ziemniaka, Wydanie XVIII, 2015, IHAR—PIB, Oddział Jadwisin.
(Lista odmian wpisanych do KR na podstawie www.coboru.pl — stan na dzień 01.03.2016 r.)
* zalecane w oparciu o 3-letnie wyniki badań
** zalecane w oparciu o 2-letnie wyniki badań (badania w toku)
*** zalecane wg wybranych cech odmianowych

Wykaz odmian jadalnych ziemniaka z Krajowego Rejestru w zależności od barwy miąższu

Wykaz odmian z Krajowego Rejestru przydatnych na ważniejsze kierunki użytkowania (typy kulinarne)

Kierunek użytkowania i typ kulinarny odmian Wykaz odmian przydatnych
Do gotowania w wodzie i na parze — w skórce lub bez skórki
(głównie typ kulinarny B)
Amora, Arielle, Asterix, Bellarosa, Berber, Bila, Carrera, Cekin, Cyprian, Denar, Ditta, Etola, Ewelina, Folva, Fresco, Impala, Ingrid, Jelly, Lord, Oman, Owacja, Rosalind, Satina, Syrena, Tajfun, Vineta, Viviana
Do robienia purée i zapiekania w folii (typ kulinarny lekko mączysty BC) Amora, Bila, Bryza, Cekin, Courage, Cyprian, Ewelina, Finezja, Fresco, Gracja, Innovator, Justa, Oman, Owacja, Tajfun
Do robienia placków, klusek i pyz
(typ kulinarny lekko mączysty BC)
Asterix, Bila, Bryza, Finezja, Folva, Fresco, Jelly, Oman, Owacja, Rosalind, Satina, Syrena, Tajfun
Do robienia sałatek, zapiekanek i zup (typ kulinarny lekko zwięzły — AB) Almera, Annabelle, Carerra, Cecille, Denar, Impala, Lord, Viviana, Vineta, Zenia
Do pieczenia 
(o dużych bulwach)
Amora, Arielle, Asterix, Bellarosa, Berber, Bila, Cekin, Cyprian, Etola, Ewelina, Fianna, Folva, Fresco, Innovator, Jelly, Justa, Miłek, Oman, Owacja, Rosalind, Satina, Syrena, Tajfun, Vineta
Do gotowania i podawania w całości 
(o małych bulwach)
Annabelle, Aruba, Cecile, Ditta, Irga, Irys
Do pakowania bulw gotowanych 
(o nieciemniejącym miąższu gotowanym — ocena 8,5–9,0)
Almera, Augusta, Arielle, Aruba, Asterix, Bila, Bryza, Carrera, Denar, Folva, Fresco, Impala, Ingrid, Jelly, Lady Claire, Lord, Michalina, Owacja, Satina, Stasia, Syrena, Tajfun, Vineta, Viviana
Do pakowania bulw surowych (o nieciemniejącym miąższu surowym – ocena 8,5) Asterix, Cecile, Denar, Ewelina, Fianna, Impala, Jelly, Michalina, Satina, Viviana, Zagłoba
Źródło: Stypa i Zgórska 2010 (uaktualniony).

Wykaz odmian jadalnych ziemniaka z Krajowego Rejestru w zależności od barwy miąższu

Grupa wczesności Kolor miąższu
 biały kremowy  jasnożółty żółty
Bardzo wczesne Irys Arielle, Berber, Denar, Fresco, Ingrid, Lord, Miłek, Viviana Impala, Justa, Krasa
Wczesne Aruba, Innovator Amora, Carrera, Cyprian, Gracja, Gwiazda, Lady Claire, Michalina, Owacja, Altesse, Annabelle, Augusta, Bellarosa, Bila, Etola, Ewelina, Oman, Rosalind, Vineta
Średnio wczesne Ametyst, Etiuda, Irga, Jurata Almera, Asterix, Cekin, Courage, Dali, Finezja, Gawin, Sagitta, Santé Ditta, Folva, Satina, Stasia, Tajfun
Średnio późne i późne Fianna, Gustaw Bryza, Cecile, Jelly, Syrena, Zagłoba, Zenia