SYSTEMY PRODUKCJI ZIEMNIAKA

Systemy produkcji w uprawie ziemniaka:

  • konwencjonalny ekstensywny,
  • konwencjonalny intensywny,
  • certyfikowany system integrowanej produkcji,
  • certyfikowany system ekologiczny,
  • certyfikowane dobrowolne standardy jakościowo-marketingowe.
Miernikiem efektywności stosowanych systemów produkcji ziemniaka jest wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Istotnym elementem efektywności jest również udział plonu handlowego w plonie ogólnym.

Poziom plonowania ziemniaka w różnych systemach produkcji

Lata badań Systemy produkcji Średnio
w kraju wg GUS
konwencjonalny certyfikowany
ekstensywny intensywny integrowany ekologiczny
2002 16,8 40,5 32,8 29,1 19,3
2003 16,2 39,1 33,8 17,7 17,9
2004 17,4 40,3 43,6 33,9 19,4
2005 15,2 38,1 26,8 16,5 17,6
2006 13,1 36,7 21,4 22,0 15,0
2007 18,3 45,2 32,0 22,6 20,7
2008 18,1 50,5 30,5 32,0 19,1
2009 16,7 50,3 28,0 34,1 19,1
2010 15,3 44,7 23,6 21,9 17,9
2011 18,6 54,2 38,6 24,2 23,5
2012 18,8 51,9 43,2 27,7 24,2
2013 16,5 36,8 30,2 19,3 21,0
2014 20,0 48,8 44,3 19,3 27,8
Średnio 17,0 44,4 33,0 25,4 20,2
% 38,3 100 74,3 57,2 45,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wyniki badań IHAR—PIB, Oddział Jadwisin; dane GUS.

Udział plonu handlowego w plonie ogólnym (%) w różnych systemach uprawy ziemniaka

Lata badań Systemy produkcji
konwencjonalny certyfikowany
ekstensywny intensywny integrowany ekologiczny
2002 67,5 73,1 71,6 71,1
2003 69,5 80,9 84,6 71,2
2004 73,1 88,5 93,3 70,5
2005 66,6 72,3 75,4 70,5
2006 33,7 55,1 35,5 34,5
2007 61,0 80,8 56,9 57,1
2008 54,9 70,0 47,1 75,3
2009 53,5 72,0 63,9 76,4
2010 62,0 78,0 79,5 82,4
2011 57,8 82,8 81,7 75,6
2012 67,8 79,1 75,3 82,1
2013 54,5 83,3 79,9 70,0
2014 68,2 71,5 76,0 83,5
Średnio 61,2 75,6 72,8 70,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wyniki badań IHAR—PIB, Oddział Jadwisin.