Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2022

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków
Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia
Kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna
Sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.

 

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Nowy skład Zarządu  Stowarzyszenia Polski Ziemniak V kadencji  na lata 2019-2022

W dniu 14 lutego 2019 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak dokonano wyboru nowych władz  V kadencji SPZ. Obecny skład Zarządu SPZ  przedstawia się następująco:

Prezes:  Wojciech Nowacki – pracownik naukowy (adiunkt) Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Jadwisinie. Kieruje Zakładem Agronomii Ziemniaka. Założyciel SPZ  w 2002 roku. Popularyzator wiedzy o ziemniaku

V-Prezes: Wiesław Grudzień – rolnik, producent oraz dystrybutor ziemniaka jadalnego w woj. lubelskim

Skarbnik: Andrzej Ostrowicz – właściciel-przedsiębiorca, prowadzi dużą firmę Bugaj sp. z o.o. w woj. łódzkim konfekcjonującą i dystrybucyjną ziemniaki jadalne  na terenie całego kraju

Członek: Wanda Gwara –  Dyrektor Pionu Kontraktacji i Skupu w przedsiębiorstwie przemysłu skrobiowego PEPEES Łomża S.A. w woj. podlaskim

Członek:  Kamil Maniak – Dyrektor Operacyjny w firmie Omnivent sp. z o.o. zajmującej się urządzaniem przechowalni do ziemniaków  w woj. kujawsko-pomorskim

Członek:  Michał Broda – Kierownik Działu Hodowli w Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka (PMHZ) w Strzekęcinie sp. z o.o. w woj. zachodnio-pomorskim

Członek:  Marcin Piekarski – Specjalista Działu Sprzedaży w firmie hodowlanej HZ Zamarte sp. z o.o. Grupa IHAR w woj. kujawsko-pomorskim

Skład nowej Komisji  Rewizyjnej Stowarzyszenia Polski Ziemniak V kadencji przedstawia się następująco:

Stefan Jankowiak – Członek Zarządu  przedsiębiorstwa rolnego Jagrol sp. z o.o. w woj. wielkopolskim należącej do Grupy Top Farms

Krzysztof Nowak –  Prezes CN Sieradz sp. z o.o. zajmujący się m.in. nasiennictwem roślin rolniczych w tym także ziemniaka, członek Rady Naukowej IHAR PIB w Radzikowie

Mariola Siewierska – Dyrektor ds. Hodowli w Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka (PMHZ) w Strzekęcinie sp. z o.o. w woj. zachodnio-pomorskim