Firmy hodowlano-nasienne oferują odmiany na różne kierunki użytkowania. Ze względu na preferencje zakładów przetwórczych i konsumentów, w obrocie dominują tylko niektóre. O popularności poszczególnych odmian może świadczyć ich udział w powierzchni plantacji nasiennych. Wśród odmian jadalnych do bezpośredniej konsumpcji największy udział zajmują: Vineta, Denar i Lord. W przypadku odmian do przetwórstwa spożywczego dominuje Innovator, wykorzystywany do produkcji frytek oraz Hermes i Lady Rosetta — wykorzystywane do produkcji chipsów. Wśród odmian skrobiowych największy udział w rynku zajmują natomiast odmiany Verdi i Kuba.

Udział odmian ziemniaka głównych kierunków użytkowania w powierzchni plantacji nasiennych

Źródło: IHAR—PIB na podstawie danych GIORIN.
 Nazwa odmiany Hodowca Udział

w nasiennictwie (%)
2013 2014 2015
Odmiany jadalne
Bellarosa Europlant 2,4 2,0 1,3
Denar HZ Zamarte 4,3 4,6 3,4
Gala Norika 1,0 1,0 1,6
Irga PMHZ Strzekęcino 1,3 1,5 1,3
Jelly Europlant 2,2 2,0 1,3
Lord HZ Zamarte 4,0 4,0 3,1
Madelaine Agrico 0,4 0,5 0,6
Owacja PMHZ Strzekęcino 1,3 1,6 0,6
Riviera Agrico 0,6 0,9 1,2
Satina Solana 2,8 2,2 1,7
Tajfun PMHZ Strzekęcino 3,6 3,6 3,1
Vineta Europlant 10,2 9,6 7,9
Odmiany do przetwórstwa na frytki i chipsy
Hermes niechroniona 3,0 2,7 2,0
Innovator HZPC 9,0 9,1 9,8
Lady Claire C. Meijer 1,6 1,5 1,7
Lady Rosetta C. Meijer 2,9 3,3 3,2
Markies Agrico 2,0 1,8 1,3
Saturna niechroniona 2,3 2,2 1,0
VR808 KWS 0,9 1,2 1,6
Odmiany skrobiowe
Albatros Norika 1,1 1,5 2,1
Glada PMHZ Strzekęcino 1,4 1,1 1,8
Harpun PMHZ Strzekęcino 1,7 0,6 1,0
Hinga PMHZ Strzekęcino 0,8 0,9 1,3
Inwestor PMHZ Strzekęcino 1,5 1,5 1,0
Jasia HZ Zamarte 0,9 0,8 1,4
Jubilat PMHZ Strzekęcino 0,3 1,1
Kuba HZ Zamarte 2,1 1,7 2,0
Kuras Agrico 0,6 0,7 0,8
Pasat PMHZ Strzekęcino 0,7 0,9 0,7
Rudawa HZ Zamarte 1,4 0,7 0,9
Skawa HZ Zamarte 1,8 0,7 1,7
Verdi Solana 2,6 2,7 2,8
Zuzanna Europlant 0,9 0,9 1,7