W dniu 26 lipca 2016 r. z inicjatywy Pana Andrzeja Kwiatkowskiego — Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem — Panem Andrzejem Chodkowskim. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Tadeusz Łączyński (GIORIN), Pani Agnieszka Sahajdak (GIORIN), Pani Barbara Uznańska (GIORIN), Pan Andrzej Kwiatkowski (WIORIN w Łodzi), Pan Andrzej Ostrowicz (SPZ), Pan Jerzy Wróbel (SPZ), Pan Józef Kokoszka (NSZZ RI Solidarność) i Pani Monika Borowska-Komenda (SPZ).

Podczas spotkania zostało przedstawione stanowisko Stowarzyszenia Polski Ziemniak uzgodnione podczas obrad Walnego Zebrania z dnia 15 lipca 2016 r., w tym dotyczące konieczności zmiany procedur badania ziemniaków pochodzących z Polski i importowanych do Polski na obecność Cms. W efekcie rozmów Pan Andrzej Chodkowski zaproponował, by za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomić pilotażowy program, do którego zostaliby zaproszeni profesjonalni producenci ziemniaka jadalnego (do bezpośredniej konsumpcji). Celem programu byłoby wykazanie, na podstawie zgromadzonych danych w trakcie jego realizacji oraz historii badań PIORIN, że objęci nim producenci prowadzą produkcję na bardzo wysokim poziomie i dostarczają na rynek ziemniaki wolne od bakterii Cms. Mógłby to być mocny argument w kolejnych negocjacjach z Komisją Europejską. Podczas spotkania potwierdzono, że najważniejszym elementem walki z Cms powinno być zachęcanie producentów do korzystania z kwalifikowanych sadzeniaków poprzez podniesienie pomocy de minimis do powierzchni obsadzonej kwalifikowanym materiałem.

Decyzją Walnego Zebrania Członków SPZ z dnia 15 lipca 2016 r. oraz zgodnie z ustaleniami z Głównym Inspektorem w imieniu Stowarzyszenia Polski Ziemniak zostało skierowane pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami MRiRW, PIORIN, NSZZ RI Solidarność, Izb Rolniczych oraz SPZ w sprawie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.