Realizowane zadania:

1. ZIEMNIAK TRADYCYJNYM, CENNYM WARZYWEM O WSZECHSTRONNYM WYKORZYSTANIU

Trzyletnia kampania edukacyjno-promocyjna realizowana na obszarze całego kraju, w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.  Kampania jest skierowana przede wszystkim do konsumentów, ale także do sprzedawców i przetwórców ziemniaków oraz różnych podmiotów branży ziemniaczanej. W ramach realizowanych działań przekazywana jest wiedza o walorach odżywczych i właściwym zastosowaniu (w kuchni) odmian ziemniaka należących do różnych typów kulinarnych, pozwalającym cieszyć się znakomitym smakiem i wyglądem przygotowywanych z nich potraw ziemniaczanych.
Działania zaplanowane na rok 2016
Działanie 1. Imprezy promujące ziemniaka:

 • XXIII Krajowe Dni Ziemniaka w Kościerzynie (woj. łódzkie) — 17–18 września 2016 r.,
 • IX Mazurski Dzień Ziemniaka w Kraplewie (woj. warmińsko-mazurskie) — 2 października 2016 r.,
 • XIV Święto Pieczonego Ziemniaka w Niedźwiadce (woj. lubelskie) — 18 września 2016 r.,
 • XX Festiwal Nauki w Pałacu PAN w Jabłonnie (woj. mazowieckie) — 24–25 września 2016 r.,
 • Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej (woj. mazowieckie) — 4 września 2016 r.,
 • AGRO SHOW 2016 w Bednarach (woj. wielkopolskie) — 23–26 września 2016 r.,
 • Festiwal Aquanet Pyrlandia w Poznaniu (woj. wielkopolskie) — 3 września 2016 r.,
 • II Forum Ziemniaczane w Hotelu Ossa w Ossie k. Rawy Mazowieckiej — 22–23 września 2016 r.

Działanie 2. Transfer wiedzy i działania promocyjne w miejscach sprzedaży ziemniaka.

Akcja edukacyjno-promocyjna będzie realizowana w wybranych sieciach sprzedaży ziemniaków. Przewidywany termin realizacji: wrzesień–listopad 2016. Celem akcji jest przekazanie wiedzy o wartości odżywczej ziemniaków i poinformowanie konsumentów o cechach, na które powinni zwrócić uwagę podczas zakupu ziemniaków (odmiana, typ kulinarny, wygląd itp.).

Działanie 3. Opracowanie i wydanie książki promującej ziemniaki pt. “Ziemniak — gatunkiem wielokierunkowego wykorzystania”.

Wydanie książki, w której zostaną zebrane informacje o szerokim zastosowaniu ziemniaka. Ziemniak zostanie przedstawiony m.in. jako surowiec do produkcji skrobi ziemniaczanej, dla przemysłu przetwórczego i gorzelnictwa, a także jako doskonała pasza dla zwierząt gospodarskich. Przewidywany termin wydania książki: listopad 2016.
Działanie 4. Artykuły w prasie promujące produkcję i użytkowanie ziemniaka
Publikacja artykułów informujących o wartościach odżywczych ziemniaka i zasadach właściwego doboru odmian do danego kierunku użytkowania. Przewidywany termin publikacji artykułów: wrzesień-listopad 2016.
Działania realizowane w latach 2014–2015
Działanie 1. Imprezy promujące ziemniaka:

 • XXI i XXII Krajowe Dni Ziemniaka (2014 — w Warszawie, 2015 — w Kraplewie k. Pleszewa),
 • VII i VIII Mazurski Dzień Ziemniaka w Kraplewie,
 • XII i XIII Święto Pieczonego Ziemniaka w Niedźwiadce,
 • XVIII i XIX Festiwal Nauki w Pałacu PAN w Jabłonnie,
 • Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej,
 • Festiwal Aquanet Pyrlandia na Łęgach Dębińskich w Poznaniu (2015).