Zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

„Adaptacja do zamian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”
www. SZKOLENIA.klimatarolnictwo.pl

Termin: 7 maja 2019 r. Miejscowość: Radzików k. Błonia

Program szkolenia opracowany został na bazie publikacji:
1. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka

2. Nowa droga Rozwoju. Energia ze źródeł odnawialnych.

3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona

4. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.

5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.

6. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice

 

AGENDA-Szkolenie Radzików wersja 2
Informacje o projekcie POIS