ZIEMNIAK KRÓL WARZYW — ZESTAW AKCJI PROMOCYJNYCH

Szereg akcji promocyjnych realizowanych na obszarze całego kraju, w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2013 r. Ich celem było przedstawienie ziemniaka jako cennego warzywa, które powinno być elementem codziennej diety.

Działania realizowane w roku 2013
Działanie 1. Kampania promocyjna walorów ziemniaka jako składnika racjonalnej diety w mediach (prasa, Internet, telewizja).

 • przygotowanie i emisja filmu pt. „Walory ziemniaka” przez telewizję TVR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w ramach cyklicznej audycji „Nauka poszła w pole”,
 • reklama w sieci internetowej i prasie ogólnopolskiej.

Działanie 2. Wykonanie materiałów reklamowych do rozprowadzania na różnych imprezach, przesłania do mediów, osób opiniotwórczych i decydentów.

 • przygotowanie folderu “Jedzmy ziemniaki” informującego o walorach odżywczych ziemniaka oraz typach kulinarnych,
 • zakup materiałów reklamowych (parasole, torby, breloki, czapki, kalendarze) do bezpłatnego rozprowadzania na imprezach promujących ziemniaki.

Działanie 3–8. Imprezy promujące ziemniaka:

 • XX Krajowe Dni Ziemniaka w Płońsku, w tym organizacja Forum Ziemniaka,
 • VI Mazurski Dzień Ziemniaka w Kraplewie,
 • XI Święto Pieczonego Ziemniaka w Niedźwiadce,
 • XVII Festiwal Nauki w Pałacu PAN w Jabłonnie,
 • Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej,
 • Warszawskie Święto Chleba w Warszawie,
 • Dni Ziemniaka w Strzekęcinie,
 • Targi AGRO SHOW w Bednarach.

Działanie 9. Opracowanie i kolportaż materiałów informacyjnych i reklamowych.

 • przygotowanie i emisja filmu pt. „Jakość handlowa ziemniaka jadalnego” przez telewizję TVR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w ramach cyklicznej audycji „Nauka poszła w pole”,
 • nagranie filmu na nośniki DVD i ich dystrybucja do Ośrodków Doradztwa Rolniczego i szkół rolniczych.