CZŁONKOSTWO I DZIAŁALNOŚĆ W EUROPATAT

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Polski Ziemniak realizuje zadanie pn. “Opłata składki członkowskiej w stowarzyszeniu Europatat i pokrycie kosztów w działalności Europatat”. Celem realizacji zadania jest dbanie o dobry wizerunek polskiej branży ziemniaczanej i reprezentowanie jej interesów na forum europejskim,  w tym prowadzenie działań na rzecz odblokowania eksportu krajowych ziemniaków na rynki pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dotychczas, dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw Agencji Rynku Rolnego:

  • opłacono roczną składkę członkowską w stowarzyszeniu Europatat,
  • pokryto koszty udziału przedstawiciela Stowarzyszenia Polski Ziemniak w spotkaniu dot. uruchomienia programu promocji ziemniaków w latach 2018-2021 koordynowanego przez Europatat (program będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dotacji unijnej),
  • pokryto koszty udziału przedstawiciela Stowarzyszenia Polski Ziemniak w Kongresie Europatat w Brukseli (1-2 czerwca 2016 r.) oraz w spotkaniach wewnętrznych Europatat.

W ramach zadania w roku 2016 będą jeszcze realizowane działania przygotowawcze, których celem będzie uzyskanie dotacji unijnej do programu promocji ziemniaków zaplanowanego na lata 2018-2021. W przypadku przyznania wsparcia unijnego, ww. program będzie realizowany na terenie Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii, pod nadzorem organizacji Europatat.