Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2017

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków
Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia
Kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna
Sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.

 

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

w kadencji 2014-2017

Andrzej Ostrowicz – prezes
Wojciech Nowacki – wiceprezes
Wiesław Grudzień – skarbnik
Wanda Gwara – członek
Waldemar Koński – członek
Krzysztof Korolewicz – członek
Robert Roszewski – członek

Komisja Rewizyjna 

Jan Maciejewski
Mariola Siewierska
Jerzy Szymański

Od lewej: Robert Roszewski, Monika Borowska-Komenda,
dr Wojciech Nowacki, Wanda Gwara, Andrzej Ostrowicz, Waldemar Koński,
Krzysztof Korolewicz/ Fot. J. Stawiszyński