Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2017

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków
Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia
Kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna
Sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia.

 

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

w kadencji 2018-2022

Wojciech Nowacki – prezes
… – skarbnik
… – członek
… – członek
… – członek
… – członek

Komisja Rewizyjna